РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 355. Л. 2–2об. Зав. копия. Машинопись